Carl Naumburg, Vinnova

11 May 2017 04:24550

Vinnova stödjer företag i tidig fas genom att ta en hög risk i spännande i innovationsprojekt. Vinnova hjälper också svenska företag att hitta och söka finansiering inom EU. Hör Carl Naumburg berätta om detta.
http://www.vinnova.se

Read more