Eva Nyvaller, Entreprenörinvest

11 May 2017 04:35800

Entreprenörinvest investerar i entreprenörsdrivna mindre bolag på orter utanför storstadsområdena med duktiga team. Alla branscher och alla stadier är av intresse. Hör Eva Nyvaller berätta om detta.
http://www.entreprenorinvest.se

Read more