Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Värmland

11 May 2017 04:34370

Almi Företagspartner erbjuder riskvilliga lån till små och medelstora företag som vill ta nästa steg, t.ex. genom nya tjänster och produkter eller nya marknader. Almi kompletterar marknaden och samarbetar med andra finansiärer. Hör Per-Olov Johansson berätta om detta.
http://www.almi.se/varmland

Read more